Tematy
menu      Album zdjeć Aniołow ...
menu      obsluga i naprawa ford escort orion 1990-99
menu      obsluga bankomatu PKO BP ... jak wybrac pieniadze
menu      obsługa programu Motorola Mobile phone tools
menu      obsługa za nietrminową splate raty kredytu HSBC
menu      obsługiwane formaty przez Nokia 6020 muzyki
menu      obsługiwane formaty plikow przez Nokia xpresmusic
menu      obsluga i utrzymanie lokomotywy spalinowej serii SM42
menu      Obsluga i naprawa vw polo pdf
menu      obsluga Lampy Pentax 540 FGZ
menu      obsługa programu WorldUnlock Codes Calculator
filmy Filmweb
problem ze skrzynia automatyczna bmw e36 325i
telew LCD Panasonic

msnde

Album zdjeć Aniołow ...

Temat: DKV Tachomanager
Podczas tegorocznych targów IAA w niemieckim Hanowerze DKV i E.Novation BTC pokazały tanie i efektywne rozwiązanie dla użytowników tachografów cyfrowych: urządzenie do rejestracji i analizy danych. Koszt DKV Tachomanagera to 2,50 euro miesięcznie na samochód. Urządzenie to zapewnia łatwą rejestrację i analizę danych z obowiązkowego od 1 maja 2006 tachografu cyfrowego. Umożliwia przechowywanie danych, posiada funkcję przypominania przy pomocy poczty elektronicznej a ... wprowadzenie możliwości transmisji danych w ogólnoeuropejskiej sieci DKV poprzez powiązane stacje obsługi, punkty serwisowe i stacje benzynowe. Martin Jansen, dyrektor ds. rozwiązań biznesowych DKV, mówi, że DKV Tachomanager stanowi nową integralną częścią szerokiego zakresu usług DKV: “Oferujemy naszym klientom potężne rozwiązanie dla nowych wymogów dotyczących tachografów cyfrowych. Zakładamy, że biznes transportowy może w przyszłości stać się jeszcze bardziej złożony. Bliska współpraca z...
Źródło: ciezarowkitrucks.fora.pl/a/a,161.htmlTemat: transport , czas pracy kierowców , rozliczanie paliwa
Witam, Czy ktoś z Formowiczów używa Excela do obsługi firmy transportowej? Czy ktoś ma jakieś doświadczenie z kartami kierowcy ( tachograf cyfrowy) obróbka w EXCEL'u Staram sie właśnie o prace w...
Źródło: excelforum.pl/viewtopic.php?t=3084


Temat:
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. wydała trzystutysięczną kartę do tachografu cyfrowego. Od maja 2009 roku tachograf cyfrowy obsługiwany jest przez autorski system PWPW. System Tachografów Cyfrowych ruszył w Polsce 1 maja 2006 roku - zgodnie z unijnymi dyrektywami i rozporządzeniami. Został zbudowany w rekordowo krótkim okresie 7 miesięcy. Kompleksową obsługę systemu tachografów cyfrowych w Polsce - zgodnie z ustawą - zapewnia Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Firma zajmuje się przyjmowaniem wniosków oraz wydawaniem czterech rodzajów kart procesorowych: karty kierowcy, przedsiębiorstwa, warsztatowej i kontrolnej. Od maja 2009 roku PWPW obsługuje tachografy w oparciu o własny podsystem obsługi kart elektronicznych (POKE). PWPW uzyskała również homologację produkowanych przez siebie kart. Polska należy do krajów, które najszybciej wprowadziły system tachografów cyfrowych w całości – nie tylko w zakresie...
Źródło: ziomkitrucks.fora.pl/a/a,5964.html


Temat: Sto tysięcy kart tachografowych
W ostatnim tygodniu września Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. wydała stutysięczną kartę do tachografu cyfrowego.Zgodnie z unijnymi dyrektywami i rozporządzeniami (3821/85, 1360/200) wraz z późniejszymi zmianami) System Tachografów Cyfrowych ruszył w Polsce 1 maja 2006 roku. Został zbudowany w rekordowo krótkim okresie 7 miesięcy. Kompleksową obsługę systemu tachografów cyfrowych w Polsce zapewnia, zgodnie z ustawą (jaką) Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Firma zajmuje się przyjmowaniem wniosków oraz wydawaniem czterech rodzajów kart procesorowych: karty kierowcy, przedsiębiorstwa, warsztatowej i kontrolnej. Polska należy do krajów, które najszybciej wprowadziły system tachografów cyfrowych w całości – nie tylko ... Portugalia, Grecja, Dania i Węgry, a Wielka Brytania podłączyła się do systemu dopiero w połowie września 2007 r. Wprowadzenie tachografu cyfrowego przekłada się na bezpieczeństwo na polskich drogach, bowiem umożliwia wiarygodną kontrolę czasu pracy kierowcy - wyjaśnia były dyrektor departamentu Maciej Wroński, który z ramienia Ministerstwa Transportu wdrażał system tachografów cyfrowych - Umożliwia także efektywniejsze i łatwiejsze zarządzanie personelem w dużych firmach ... której przez 5 dni w tygodniu nasi pracownicy odpowiadają na pytania klientów i udzielają informacji dotyczących terminu wydania kart – wyjaśnia Marian Klaczak, Kierownik Działu Tachografu Cyfrowego w PWPW S.A. Od...
Źródło: mobilkomania.fora.pl/a/a,884.html


Temat: Lipiec
2007-2013, Oś Priorytetowa I – Przedsiębiorczość i Innowacje. Warsztat obsługuje ośmiu wykwalifikowanych mechaników oraz pięć osób w punkcie obsługi klienta i magazynie. Grupa Wanicki oferuje również kontrakty serwisowe w ramach usługi DAF Multisupport. Klient w zamian za określoną miesięczną stawkę otrzymuje pełen serwis i obsługę w całej sieci serwisowej DAF, zarówno w kraju jak i za granicą. Tradycyjnie dla obiektów serwisowych Grupy...
Źródło: goldentruck.eev.pl/viewtopic.php?t=622


Temat: Marzec 2009
Dwieście tysięcy kart tachografowych Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. wydała dwustutysięczną kartę do tachografu cyfrowego. System Tachografów Cyfrowych ruszył w Polsce 1 maja 2006 roku - zgodnie z unijnymi dyrektywami i rozporządzeniami (3821/85, 1360/200 wraz z późniejszymi zmianami). Został zbudowany w rekordowo krótkim okresie 7 miesięcy. Kompleksową obsługę systemu tachografów cyfrowych w Polsce - zgodnie z ustawą - zapewnia Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Firma zajmuje się przyjmowaniem wniosków oraz wydawaniem czterech rodzajów kart procesorowych: karty kierowcy, przedsiębiorstwa, warsztatowej i kontrolnej. Polska należy do krajów, które najszybciej wprowadziły system tachografów cyfrowych w całości ... wydania kart – wyjaśnia Marian Klaczak, Kierownik Działu Tachografu Cyfrowego w PWPW S.A. Nasi klienci mogą także przygotować wnioski, korzystając z udogodnień elektronicznych na stronie internetowej STC. Są prowadzone intensywne prace...
Źródło: goldentruck.eev.pl/viewtopic.php?t=420


Temat: XF 105 - nowy model DAF
... katalizatora (a o tym poinformuje pewnie układ komputerowy auta - w dobie cyfrowych tachografów kto wie, czy nie będzie zostawiał jakiegoś "śladu" widocznego dla służb kontrolnych) system recyrkulizacji spalin zastosawała tylko...
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=55075


Temat: Wolne stanowiska - organy centralne.
... zawodowe w administracji publicznej, o umiejętności analityczne, o umiejętność precyzyjnego i przejrzystego formułowania wypowiedzi w piśmie i mowie, o umiejętność biegłej obsługi komputera, o umiejętność współpracy w grupie, o gotowość do...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=811


Temat: Nowy system tachografów cyfrowych w Polsce – dosto
Ze względu na to , że w Polsce nie działają jeszcze zatwierdzone warsztaty mogące dokonać kalibracji tachografu cyfrowego, Minister Transportu dopuścił w okresie do 15 lipca 2006r możliwość wykonywania krajowych przewozów drogowych, pojazdami wyposażonymi w nieskalibrowany tachograf cyfrowy pod warunkiem: - tachografy cyfrowe zostały prawidłowo zainstalowany i aktywowany w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji ( WE) 1360/2002r, - kierowca używa ważnej karty kierowcy, - przewoźnik posiada kartę przedsiębiorstwa za pomocą , której może zamykać dostęp do danych zapisanych w tachografach cyfrowym oraz kopiować dane z nich i karty kierowcy, - w pojeździe jest odpowiednia ilość papieru do drukarki , typu odpowiadającego typowi zainstalowanego tachografu cyfrowego, - przewóz pojazdem z nieskalibrowanym tachografem cyfrowym wykonywany jest tylko i wyłącznie na terenie Polski. Zaleca się, aby kierowca prowadzący pojazd z tachografem cyfrowym: - posiadał umiejętności ( np. nabyte w drodze przeszkolenia)prawidłowego obsługiwania tachografu cyfrowego, cyfrowego w tym jego drukarki, czytania i rozumienia symboli określających poszczególne czynności wykonywane w czasie prowadzenia pojazdu lub jego postoju, rozumienia i właściwego interpretowania sygnalizacji wizualnej na wyświetlaczu tachografu cyfrowego , jego sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, - znał i stosował odpowiednie przepisy prawa krajowego i unijnego dotyczące warunków wykonywania przewozów pojazdem wyposażonym w tachograf cyfrowy i norm czasu prowadzenia oraz odpoczynku, rodzajów naruszeń przepisów w tym w zakresie sankcji przewidzianych za te naruszenia. W okresie do 15 lipca 2006r. służby kontrolne nie nakładały kar na kierowców wykonujących przewozy pojazdami z nieskalibrowanymi tachografami cyfrowymi. Kierowcy i/lub przewoźnicy stosownie do obowiązujących przepisów – ponosić będą wszelkie konsekwencje prawne, administracyjne i ... dostatecznej ilości papieru do drukarki tachografu cyfrowego. Od 16 lipca 2006r. we wszystkich sytuacjach prowadzenia pojazdu z nieskalibrowanym tachografem służby kontrolne stosują sankcje przewidziane przepisami prawa. Na stronie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW), została zamieszczona instrukcja wypełniania wniosku o KARTĘ KIEROWCY oraz przykładowo wypełniony wzór wniosku. Ze względu na bardzo dużą liczbę błędów popełnianych przy wypełnianiu wniosków i konieczność ich poprawiania, wydłuża się okres oczekiwania na zakończenie procedury sprawdzania przez PWPW wniosku o pierwsze wydanie karty do tachografu cyfrowego. Normalna procedura obsługi wniosku i personalizacji karty trwa maksymalnie 26 dni roboczych. Wniosek o wydanie KARTY WARSZTATOWEJ składa przedsiębiorca prowadzący warsztat i zatrudniający technika warsztatu (posiadającego uprawnienia do sprawdzenia tachografów cyfrowych). Ponieważ nie ma jeszcze w Polsce zatwierdzonych warsztatów dla tachografów cyfrowych, brak jest podstaw prawnych do składania do PWPW wniosków o wydanie KARTY WARSZTATOWEJ. Ministerstwa Transportu oraz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. ogłosiły informację w sprawie wysokości opłat za karty do tachografu cyfrowego 1) Niniejszym informujemy, iż MT oraz PWPW ustaliły następujące wysokości opłat za karty do tachografów cyfrowych: Karta kierowcy 150 zł + 22% VAT = 183,00 zł Karta przedsiębiorstwa 250 zł + 22% VAT ... sprawie wzorów wniosków o wydanie kart do tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 46, poz. 334). Tekst rozporządzenia jest zamieszczony na stronie internetowej. WNIOSKI o wydanie karty przyjmuje Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (PWPW), która zajmuje się systemem wydawania kart do tachografu cyfrowego zgodnie z art. 19 ustawy z 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz....
Źródło: ciezarowkitrucks.fora.pl/a/a,125.html


Design by flankerds.com