Tematy
menu      Album zdjeć Aniołow ...
menu      Oblicz Ile gramow wody i Ile gramow 25 procentowego roztworu nalezy zmieszac aby otrzymac 900g roztworu 20 procentowego
menu      Oblicz energię wiązania układu Ziemia słońce znajdz jej wartosc liczbową przyjmując że masa Ziemi wynosi 6*10 kg odległość Ziemi od słońca 150 mln km a okres obiegu JEDEN rok
menu      Oblicz prędkość ksiezyca dookoła Ziemi odległość ksiezyca od Ziemi wynosi 384000 km
menu      Oblicz mase atomu tlenu w gramach wiedzac ze masa atomu tlenu wynosi 15
menu      Oblicz mase atomowa tlenu w gramach wiedzac że masa atomowa tlenu wynosi 15
menu      Oblicz ogniskowa zwierciadla ktore daje obraz 5 krotnie powiekszony przedmiotu umieszczonego w odleglosci 100cm od osrodka krzywizny zwierciadla. Rozpatrz dwa przypadki
menu      Oblicz ile lodu o temperaturze 0 nalezy wrzucic do 100g wody o temperaturze 50 aby otrzymac wode o temperaturze 15
menu      Oblicz współczynnik sprężystości spręzyny wiedząc
menu      Obliczanie dni plodnych i dni niepłodnych
menu      obliczanie dni w Excelu bez dni wolnych
Streets feat Bizzy Bone
9410w sas 2.29

biały głos

Album zdjeć Aniołow ...

Temat: Problem z matematyką
Witam mam problem z 4 zadaniami kontrolnymi, byłbym wdzięczny za rozwiązanie ich. 1. Podstawą ostrosłupa jest romb. Wysokośc rombu h=9cm, a kąt ostry rombu L=60 stopni. Oblicz objętośc ostrosłupa, jeżeli jego wysokośc jest 2 razy większa od boku rombu. 2. Przekątna przekroju osiowego walca ma 12 cm długości i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60 stopni. Oblicz objętośc walca. 3. Oblicz objętośc stożka, wiedząc że jego kat rozwarcia ma miarę 60 stopni, a suma długości promienia podstawy i tworzącej jest równa 15 cm. 4. Oblicz objętośc kuli wiedząc, że 1/3 pola...
Źródło: topranking.pl/907/problem,z,matematyka.phpTemat: Bryly obrotowe
z 3 klasy gimnazjum: Zadanie 1. Kąt rozwarcia stożka ma miarę 90 stopni. Wysokość stożka ma 10 cm. Oblicz długość promienia podstawy stożka i długość tworzącej tego stożka. Zadanie 2. Przekątna przekroju osiowego walca ma długość 12 cm i jest nachylona do podstawy walca pod kątem 60 stopni. Oblicz długość promienia i wysokość walca. Zadanie 3. Półkole o obwodzie równym 3 pi ... podstawa tego walca? Zadanie 5. Pole powierzchni całkowitej stożka wynosi 80 pi. Promień podstawy stożka ma długość 4. Oblicz długość tworzącej stożka. Zadanie 6. Kula o promieniu długości 6cm i stożek o promieniu podstawy długości 4 cm mają równe objętości. Oblicz wysokość stożka. trochę sie naprzepisywałem z książki
Źródło: topranking.pl/913/bryly,obrotowe.php


Temat: zadanie z matmy -potrzebne na już
Potrzebuje pomocy w dwóch zadaniach: 1.) Ile kg waży mosiężny walec ,którego dł. średnicy podstawy wynosi 20 cm i dł. wysokości 60 cm.jeżeli ciężar właściwy mociążu wynosi 8,4 g/cm^. 2.) Przekrój osiowy stożka jest trójkątem o polu 100&3 cm* i kąt przy wierzchołku wynosi 120 stopni.Oblicz V stożka. Legenda: ^ - do potęgi trzeciej * - do potęgi drugiej
Źródło: topranking.pl/917/zadanie,z,matmy,potrzebne,na,juz.php


Temat: Zadania z matmy
Proszę wszystkich o pomoc w 8 zadaniach ZAD1 Przekątna przekroju osiowego walca równa10 cm nachylona jest do podstawy pod kątem 30 stopni. Oblicz pole powierzchni całkowitej walca. ZAD2 Równo ramienny trójkąt prostokątny o polu 10 cm2 obraca się dookoła jednej z przyprostokątnych oblicz pole powierzchni całkowitej otrzymanej bryły ZAD3 Oblicz objętość walca kutry powstał w wyniku obrotu prostokąta o wymiarach 4cm i 8 cm wokuł a) dłuższego boku b) krótszego boku c) symetralnej dłuższego boku d)symetralnej krótszego boku ZAD4 Pole powierzchni całkowitej walca jest równe 30pi cm2 a promień podstawy jest pięć razy krótszy od wysokość walca. Oblicz objętość walca ZAD5 Oblicz objętość stożka którego promień podstawy r=12a pole powierzchni bocznej jest o 36pi cm2 większe od pola podstawy ZAD6 równoramienny trójkąt prostokątny o polu 18 cm2 obraca sie dokoła jednej z przyprostokątnych oblicz pole powierzchni całkowitej otrzymanej bryły ZAD7 pole pow bocznej walca jest równe 60 pi cm2 a pole powierzchni całkowitej 78 pi cm2.oblicz objętość walca ZAD8 oblicz pole powierzchni i objętość kuli o promieniu 100cm
Źródło: topranking.pl/919/zadania,z,matmy.php


Temat: Zadanka z matmy, latwe, wiec i prosty +
Oto te 3 zadanka, proszę o rozpisanie wyników: 1. Podstawa stożka jest opisana na kwadracie o boku długości 6 cm. Przekrój osiowy stożka jest trójkątem prostokątnym. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość stożka. 2. Trójkąt równoramienny prostokątny o przyprostokątnej długości 12 cm obraca się wokół przeciwprostokątnej. Oblicz pole powierzchni i objętość powstałej bryły obrotowej. 3. Z walca wycięto stożek, którego promień podstawy jest przystający do promienia podstawy walca, wysokość stożka jest przystająca do wysokości walca. Wiedząc, że objętość walca wynosiła 210 pi cm/3, oblicz objętość bryły powstałej w wyniku wycięcia stożka.
Źródło: topranking.pl/920/zadanka,z,matmy,latwe,wiec,i,prosty.php


Temat: Matematyka proste zadanie = plusik
1. Podstawa stożka jest opisana na kwadracie o boku długości 6 cm. Przekrój osiowy stożka jest trójkątem prostokątnym. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość stożka. Proszę o obliczenie, za odpowiedź z ... to coś pomoże... pozdro a ja się przyczepię do tego rozwiązania tam uwzględniony był kąt pomiędzy bokiem a ścianą a przecież jest on wiadomy 45stopni bo: "Przekrój osiowy stożka jest trójkątem...
Źródło: topranking.pl/924/matematyka,proste,zadanie,plusik.php


Temat: Zadania matma... proste plusy
1. Oblicz pole przekroju osiowego stożka o średnicy 6cm i wysokości 10 cm. 2. Oblicz Pole całkowite i objętość walca obróconego w wyniku obrotu kwadratu o boku długości 6 cm wokół boku. 3. Po rozwinięciu pola bocznego stożka na płaszczyźnie otrzymamy półkule o promienu 8 cm. Jaka jest objętość stożka. 4. Kulę o promieniu 10 cm przecięto płaszczyznę w odległości 6 cm od środka kuli. Oblicz pole powierzchni otrzymanego przekroju. Proszę o pełne rozwiązania. Będą plusy
Źródło: topranking.pl/927/zadania,matma,proste,plusy.php


Temat: Dwa zadania z matematyki proste (nie dla mnie)
tak więc.. rozwiąże ktoś za plusika zadanie 2 i 3 ? :/ proszę was.. Zad.l(2 pkt.) Przekrój osiowy walca jest kwadratem o polu 64 cm2. Oblicz objętość i pole powierzchni bocznej tego walca. Zad.2 (2pkt.) Krawędź podstawy graniastosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość 4. Oblicz długość przekątnej tego graniastosłupa, jeśli przekątna graniastosłupa tworzy z płaszczyzną podstawy kąt 30 ° Zad.3 (3pkt.) Przekątna d prostokąta będącego przekrojem osiowym walca ma długość 12 cm i tworzy z podstawą walca kąt a = 30 ° Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej walca. Zad.4 (4 pkt.) Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego trójkątnego, którego wysokość jest równa 16 i tworzy z wysokością ściany bocznej kąt a, taki, że cosa=0,8. Zad 5. (4 pkt.) Stosunek pola powierzchni bocznej stożka do jego pola podstawy jest równy V2 : l. Objętość stożka jest równa objętości kuli o średnicy 6. Oblicz wysokość tego stożka.
Źródło: topranking.pl/930/dwa,zadania,z,matematyki,proste,nie,dla,mnie.php


Temat: Zadania z matemtyki...
Zwracam sie do was z prosba o pomoc w zadaniach o tematyce::: Bryły Obrotowe... 1.Prostokąt, ktorego pole rowne jest 80 cm <kwadratowych obraca sie dookola jednego z boków. Objetosc powstalej bryły jest równa 640 (pi) cm (szczesciennych). Oblicz pole powierzchni calkowietej tej bryły. 2.Pole powierzchni bocznej walca jest rowna 60 (pi) cm (kwadratowych), a powierzchnia calkowita 78 (pi) cm (kwadratowych). Oblicz objetosc walca. 3.Oblicz pole powierzchni bocznej i objetosc walca wiedząc, ze bok kwadratu wpisanego w jego podstawe ma 12 cm i rowny jest wysokosci walca. 4.Przekątna przekroju osiowego walca rowna 10 cm, nachylona jest do pofstawy pod kątem 30 stopni. Oblicz pole calkowite i objetsc walca. 5.Oblicz objetosc stozka i jego pole, ktorego pole podstawy jest rowne 36 (pi) cm (kwadratowych),a kąt rozwracia stozka ma miarę 60 stopni. Dzieki z gory za pomoc...
Źródło: topranking.pl/935/zadania,z,matemtyki.php


Temat: Momoc dla Mnie
trójkąt równoboczny B. trójkąt równorammienny C. trójkąt prostokątny o kącie ostrym 45 stopni D. trójkąt różnoboczny Zad.4 Jak obliczyć promień okręgu majac jego obwód Dobra to chyba wszystko OBIECUJE ZE WSZYSTKICH...
Źródło: topranking.pl/939/momoc,dla,mnie.php


Temat: Matematyka
Na jutro pilnie potrzebuje zrobionych tych zadań: 1. Przekrój osiowy walca jest kwadratem o polu 128 cm2. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego walca. 2. Kropelki deszczu mają kształt kulek. W czasie ulewnego deszczu osiągają średnicę do 0,5 cm. Ile kropel deszczu zmieści się w pucharze o kształcie stożka o średnicy i wysokości równej 6 cm? 3. Kąt rozwarcia stożka jest prosty. Tworząca stożka jest równa 3√2 dm. Oblicz objętość stożka. 4. Pole powierzchni jednej z dwóch kul jest równe 12 dm2, a drugiej 768 cm2. Znajdź stosunek objętości kuli większej do objętości kuli...
Źródło: topranking.pl/969/100,matematyka.php


Temat: Matematyka
Chodzi mi o rozwiązanie 2 zadań z geometrii. Proszę o wypisanie wszystkich obliczeń. Z góry dziękuję Zad 1 Przekątna przekroju osiowego walca ma długość 12 cm i tworzy z płaszczzną podstawy kąt 30°. Oblicz objetoś i pole całkowite danego walca. Zad 2 Trójkąt egipski obrucono tworząc stożek. Z jakiej cześci koła można taki stożek zwinąć. To zadanie trzeba obliczyć z obrotu z...
Źródło: topranking.pl/971/matematyka.php


Temat: Zdanie z stereometrii
Mamy stozek, ktorego przekroj osiowy jest trojkatem rownobocznym o boku 16. Przecinamy ten stozek plaszczyzna przechodzaca przez srodek wysokosci stozka i nachylona pod katem 60 stopni do podstawy. Obliczyc pole otrzymanego przekroju nie korzystajac z rachunku calkowego. Takie oto zadanie mialem na sprawdzianie ze stereometrii. Czy ktos moglby poradzic jak je rozwiazac. Z gory dziekuje. Ojczym ojc@kki.net.pl ojc@polbox.com
Źródło: topranking.pl/1842/zdanie,z,stereometrii.php


Temat: Zdanie z stereometrii
"Ojczym" <ojc@kki.net.plwrote: Mamy stozek, ktorego przekroj osiowy jest trojkatem rownobocznym o boku 16. Przecinamy ten stozek plaszczyzna przechodzaca przez srodek wysokosci stozka i nachylona pod katem 60 stopni do podstawy. Obliczyc pole otrzymanego przekroju nie korzystajac z rachunku calkowego. Takie oto zadanie mialem na sprawdzianie ze stereometrii. Czy ktos moglby poradzic jak je rozwiazac. Z gory dziekuje. Ojczym Jak na moj gust, to jest zadanie z planimetrii... Plaszczyzna jest rownolegla do jednej z tworzacych, wiec przekroj bedzie niezamknieta krzywa stozkowa z jedna galezia, czyli parabola. Jesli narysowac przekroj osiowy stozka plaszczyzna prostopadla do plaszczyzny z zadania, poprowadzic rownolegle, zaznaczyc rowne katy, to okaze sie, ze odcinek od wierzcholka paraboli do "podstawy" ma 12 jednostek. Podstawa odcinka paraboli, ktorego pole mamy obliczyc, to cieciwa okregu o promieniu 8, ktora prostopadla srednice dzieli w stosunku 1:3. Dalszy ciag zalezy od tego, co wiadomo - albo jest znay jakis wzor na pole odcinka paraboli, albo mozna zastosowac regule...
Źródło: topranking.pl/1842/zdanie,z,stereometrii.php


Temat: prosze o pomoc w rozwiązaniu zadań z brył obrotowych
1.W sferę o promieniu długości R wpisano stożek, którego przekrój osiowy jest równoramiennym trójkątem prostokątnym. Następnie w stożek ten wpisano sferę, a w tę sferę stożek, którego przekrój osiowy jest równoramiennym trójkątem prostokątnym itd. Oblicz sumę pól powierzchni tych wszystkich sfer. 2.W stożek wpisano półkulę, której wielkie koło zawiera się w podstawie stożka. Miara kąta rozwarcia stożka równa jest 2a. a) Oblicz, w jakim stosunku powierzchnia półkuli dzieli objętość stożka. b) Wyznacz pole powierzchni bocznej stożka, wiedząc, że długość H jego wysokości jest równa 4. c) Oblicz długość promienia górnej podstawy stożka ściętego ... Różnica długości wysokości tych stożków jest równa d. Oblicz objętość bryły ograniczonej powierzchniami bocznymi tych stożków. 4. Tworzącą stożka widać ze środka kuli wpisanej w ten stożek pod kątem o mierze a. Wyznacz stosunek objętości kuli do objętości stożka. 5. Na stożku, którego pole powierzchni bocznej jest trzykrotnie większe od pola  podstawy, opisano kulę o promieniu długości R. Oblicz długość wysokości powstałej...
Źródło: topranking.pl/1843/prosze,o,pomoc,w,rozwiazaniu,zadan,z,bryl.php


Temat: stożek (znowu)
Ale was męcze dzisiaj ale nie mam wyjścia ;) Mam do was jeszcze jedno pytanie. Oto zadanie: Stosunek pola powierzchni kuli wpisanej w stożek do pola podstawy stożka jest równy 4/3. Obliczyć kąt przy wierzchołku osiowego przekroju stożka Pierwsze równanie wiadomo jak bedzie wyglądać ale drugie to już nie moge nic wymyśleć Aha jeszcze jedno. Mógłby ktoś mi pokazać jak wygląda w...
Źródło: topranking.pl/1846/stozek,znowu.php


Temat: Zadanie Help!
= 1,6 ,a wysokosc storzka h=3,5 Tworzaca stozka ZAWSZE jest prostopadka do promienia "wlozonej" do niego kuli, chyba ze kulka sie nie miesci i kezy na obrzezu. Prosze zauwazyc, ze na przekroju "osiowym" dziei temu ze kulka "miesci sie" w stozku trojkaty OWP i WP1A sa podobne O - srodek kuli W wierzcholek stozka P - punkt stycznosci stozka i kuli na przekroju, P1 - rzut wysokosci na podstawe stozka A - wierzcholek "przy podstawie" przekroju stozka. Boguslaw
Źródło: topranking.pl/1847/62,zadanie,help.php


Temat: Bryły obrotowe pomocy...
bocznej stożka jest półkolem o promieniu a. Oblicz kąt rozwarcia stożka i wyznacz jego objętość. 4z. Pole powierzchni bocznej stożka jest dwa razy większa od pola podstawy, a promień podstawy ma długość 6cm. Oblicz kąt nachylenia tworzącej stożek do płaszczyzny podstawy oraz objętość bryły. 5z. Przekrój osiowy walca jest prostokątem o boku mającym 8cm i przekątnej o długości 10cm. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej walca. 6z Przekrój osiowy walca jest prostokątem, którego obwód jest równy 56, a długości jego boków pozostają w stosunku 3:4. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej walca. Rozważ...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,422,74350652,74350652,Bryly_obrotowe_pomocy_.html


Temat: Kilka zadanek - potrzebna pomoc :)
Kilka zadanek - potrzebna pomoc :) 1)Powierzchnia boczna walca po rozwinięciu jest kwadratem, którego przekątna ma długość d. Wyznacz objętość walca. 2)Objętość walca jest równa V, a pole jego powierzchni bocznej jest równe P. Wyznacz tg kata nachylenia przekątnej przekroju osiowego walca do płaszczyzny podstawy. 3)Pole powierzchni bocznej stożka jest 2 razy większe niż pole jego podstawy. Oblicz kąt nachylenia tworzącej stożka do płaszczyzny podstawy. 4)Znajdź objętość stożka wiedząc, że jego powierzchnia boczna po rozwinięciu jest półkolem o promieniu r. 5)Przekrój osiowy stożka obrotowego jest trójkątem równobocznym. Oblicz objętość stożka, jeżeli jego wysokość...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,422,78684291,78684291,Kilka_zadanek_potrzebna_pomoc_.html


Design by flankerds.com